Modersmålsundervisning eller modersmålsträning

För- och grundskolan

Undervisning sker vid grundskolor medan träning är det stöd, som barnen i förskolan får. Anmälan görs av förälder/vårdnadshavare.

En samisk, tornedalsfinsk, romsk, jiddischtalande eller teckenspråk elev skall erbjudas undervisning i modersmål, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.  För närvarande får ca 1 200 barn/elever stöd i 25 språk av 50 lärare.

  • Anmälan inför varje läsår; Aktiv elev som vill fortsätta att studera sitt modermål måste återanmäla sig inför varje läsår.
  • Sista anmälningsdagen för återanmälan är 3 april.

Umeå Kommun

Copyright: Tornedalingar i Umeå
senast uppdaterad 2016-11-21