Sammanfattning från senaste styrelsemötet den 28 maj hos Gunnel Wirén.

Närvarande:

Arent Hanno
Margaretha Bucht Bråting
Ann-Marie Åström
David Edlund
Håkan Pettersson ersättare för Anne-Mari Sjögren
Gunnel Wirén adjungerande.

1.         Genomgång av föregående protokoll som justerades.

2.         Redovisning av föreningens kassa av kassören

3.         Redovisning från Tornedalsförbundets kongress i Rantajärvi av ordföranden

Styrelseposterna samt protokoll från årsmötet kommer att finns på Str-t egen hemsida.

4.         Höstens aktiviteter.

Beslutades om

surströmmingsfest den 22 september kl 15:00 i Flurkmark. Gemensam transport ordnas från Umeå.
Förslag om lingon- och svampplockning kommer spontant att ordnas.
Årsmötet kommer att hållas den 17 november enligt tidigare beslut.

  1. Eftersom inga övriga frågor förekom, avslutades det tredje styrelsemötet för verksamhetsåret.

 

Vid protokollet

Margaretha Bucht Bråting

Sammanställning för webbsidan gjord av Arent Hanno