Protokoll: Styrelsemöte STR-T  2007-03-21

Plats:

Håkan och Gun Pettersson, Järnvägsgatan 12 c, Umeå

Närvarande:

Arent Hanno
Ann-Marie Åström
Margaretha Bucht Bråting
Harriet Kuoppa
Håkan Pettersson
Berith Boström, Adjungerad

Till mötet valdes

Ordförande: Arent Hanno
Sekreterare: Margaretha Bucht Bråting
Justerare: Berith Boström

Arent hälsade alla välkomna till mötet och dagordningen godkändes.

Informationspunkter.

Inställd resa till Haparanda:

Den planerade resan till Haparanda/Torneå den 24-25 mars blev inställd p g a för få intresserade. Resan hade annonserats via E-post, Föreningsguiden i VK och VF, telefonsamtal samt ett antal utskickade vykort.

Kassaredovisning, Hur ser finanserna ut?

Ann-Marie Åström informerade att kassaredovisning sker vid varje årsmöte. Ann-Marie kommer att till ordf. Arent Hanno skicka alla kopior på den kassaredovisning som är dokumenterad.

Information från vårt möte med Finska Klubben:

Arent Hanno, Gunnel Wirén, Helge Pesonen och Margaretha Bucht Bråting har besökt Finska Klubben och träffat Tapio Tamminen (ordförande) samt Raili Borg (vice ordförande). Tapio och Raili presenterade Finska Klubbens historia, dess verksamhet och aktiviteter.

Klubben har bl a en fungerande teaterverksamhet, en manssektion, kvinnosektion, pensionärssektion  o s v med olika innehåll enligt önskemål.

Vår fundering var huruvida våra eventuella gemensamma intressen kunde generera i framtida samarbete.

Sammanfattningsvis: Vi är välkomna att kontakta Finska Klubben om ev. lokalhyra - för en symbolisk summa, användning av kopiator, framtida gemensamma träffar och/eller samarbete av olika slag. Vi har möjlighet att exempelvis ”låna” deras tid i Umeå lokalradio (102.3) lämplig söndag 14.30-15.00, om vi finner intresse att meddela oss via etern.

4. Kongressen i Rantajärvi den 28 april 2007:

Till kongressen i Rantajärvi åker från STR-T´s lokalförening i Umeå,

Arent Hanno, ledamot i valberedningen
Berith Boström,  representant för Umeå lokalavdelning.
Harriet Kuoppa suppleant i riksorganisationens styrelse.

Resa och övernattning bekostas av riksförbundet. Beriths utgifter bekostas av lokalavdelningen.

Beslutspunkter

1. Förslag till Suppleant i förbundsstyrelsen för 1 år att utses från Umeå:

Som suppleant för STR-T har valberedningen utsett Birger Engström. Styrelsen beslutade att gå med på valberedningens förslag.

2. Vårens resa till Svansele över en dag:

Styrelsen beslutade den planerade Svanseleresan till den 2 juni 2007.

Reseersättning, sponsring till medlemmar blir 200:- per medlem.

Annonsering kommer att ske i Föreningsguiden (VK och VF) och via E-post samt på hemsidan.

Datum om annonsering och anmälan diskuteras av Arent och Margaretha.

Nästa styrelsemöte: 2007-05-30

Tid och Plats meddelas senare.

Mötet avslutades och ordförande tackade familjen Gun och Håkans Pettersson för visad gästfrihet, det goda fikat med bl.a. drömtårta, samt deltagarna på mötet.

 

Detta är ett utdrag från protokollet som Arent Hanno gjort.