Sammanfattning från styrelsemötet den 10 januari 2007-01-21
Gammliavallens idrottshus 
 

Närvarande:

Arent Hanno
David Edlund
Harriet Kuoppa
Ragnar Pekkari
Håkan Pettersson
Adjungerande: Gunnel Wirén Festkommittén.

1. Sekreterare Harrie och justerare av protokollet Håkan

2. Information:. Pengar från förbundet till föreningen.

3. Information att Folkfestivalen Umefolket tagit kontakt med föreningen om en fråga ifall att föreningen kan sponsra sånggruppen Jord från Tornedalen. Frågan diskuterades men bordlades till fakta och underlag fanns.

Folkfestivalen Umefolket http://umefolk.umeafolkmusik.se/

JORD uppträder på lördagen den 24 februari.

Är du intresserad av att gå på konserten så skall du anmäla ditt intresse till Gunnel Wirén. Troligtvis kommer föreningen att hjälpa till med biljetter. Beslut om detta kommer den 31 januari. Gör det senast den 4 februari.

4. Aktiviteter som beslöts under årsmötet rörde olika besöksmål under året.

IKEA planerades till februari – mars,

Svansele Vildmarkcenter maj alternativt hösten 

Olofsfors bruk september.

5. Ordföranden tar kontakt med Uumajan Suomalainen kerho/ Finska Klubben i Umeå om en träff styrelserna emellan.

6. Årsmötet beslutades till den 17 november.

7. STR-T årsstämma sker den 28 april i Rantajärvi. 

8. Nästa styrelsemöte den 21 mars hos Håkan Pettersson kl. 1800

Sammanställning för webbsidan gjord av Arent Hanno