Om Föreningen

Torniolaaksolaisia Uumajassa Tornedalingar i Umeå är en lokalförening under förbundet Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset STR-T.

Denna förening är för alla utflyttade tornedalingar boende runt västerbotten. Även för alla andra i västerbotten som känner samhörighet med Tornedalen och dess anda.

Det kan kännas skönt att komma tillbaka till Tornedalen i själ och hjärta när vi samlas alla tornedalingar om än vi nu bor på olika ställen i västerbotten. Att höra och prata meänkieli, att känna samhörighet, att minnas och längta till Tornedalen.

STR-T Stadgar, Umeå

 

Intresserad? Undrar ni över någonting?
Ring eller mejla till ordföranden Kerstin Salomonsson
telefon 076-777 06 68

Bli medlem

Om Förbundet

Förbundets namn är Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset STR-T eller dessa beteckningar översatt till andra språk. Föreningens säte är i Tornedalen. Förbundet är ett religiöst och partipolitiskt obundet riksförbund bildat 1981.Vi är en intresseorganisation för Tornedalen och tornedalingar i språkliga, kulturella och samhälleliga frågor samt regeringens remissinstans i dessa frågor.

Vi är ett språkrör för en ursprunglig inhemsk, språklig och kulturell minoritet som sedan april 2000 har nationell minoritetsstatus. Vår målsättning är att främja och stärka den Tornedalska minoritetens identitet, språkliga och kulturella förankring.

Tornedalsförbundets målsättning

* Att stödja och uppmuntra forskning om meänkieli, utvecklandet av skriftspråk för meänkilei samt kulturen i Tornedalen

* Att alla som så önskar ges möjlighet till kostnadsfri undervisning i meänkieli

* Att uppmuntra författare och påverka förslag att ta fram undervisningsmaterial för meänkieli, vår historia och vår kultur

* Att bevaka så kommuner och myndigheter följer intentionerna om rätten till vårt språk och vår kultur

* Att påverka så meänkieli får ökat utrymme i massmedia och egna riksradiosändningar

* Att förändra attityder genom spridande av kunskap om Tornedalen och tornedalingar

* Att de ursprungliga geografiska namnen aktualiseras och används jämsides med de svenska

* Att främja samarbete med andra närstående föreningar, organisationer och övriga sammanslutningar som värnar om det Tornedalska

* Att utöka kontakter med andra närstående organisationer såväl inom som utanför landets gränser

* Att utveckla kontakter med andra minoriteter

Copyright: Tornedalingar i Umeå
senast uppdaterad 2016-01-02