Utdrag ur Tornedalslitteratur

* Gåtor
* Tornedaling, den första svensk som fötts ovan molnen
* Tornedalska ordstäv

Gåtor

Under de långa vinterkvällarna, när elden sprakade i den öppna spisen, då spinnrockarna surrade och hyveln, yxan eller borren var igång, eller under senhöstkvällar, då ungdomen samlades i riorna för att halstra ny potatis i glöden, brukade man roa sig med gåtor. Dessa äro nu i många fall helt bortglömda och många av den yngre generationen ha aldrig hört dem.

Låt oss, under denna rubrik, gissa gåtor med varandra. Uppteckna dem ni hör och sänd in dem till redaktionen, oavsett om ni lyckas samla fler eller färre. De gåtor, som på grund av utrymme el. form ej kunna publiceras, gå till arkivet.

Vi börjar i detta nummer med prov på några gåtor som samlats i Övertorneå socken.

 1. Kahesti syntyy ja kerran kuolee.
   
 2. Poro seiso ja sapara liikku.
   
 3. Vesi lukku, puu avain, susi hukku ja lampaat pääsit.
   
 4. Metto lentää lehottelee ja vesi siivistä tipuskelee.
   
 5. Kulkee niinkuin kuningas, vaeltaa kuin valtaherra, joka vuosi vartotaan köyhimpäänkin kotiin.
Svar, se längst ned på sidan.

Tillbaka

Tillbaka

Tornedalska ordstäv

I de gamla ordstäven ha vi en värdefull skatt som inte får försvinna. De äro ofta i sin fåordighet mästerverk av utomordentlig humor och mycken visdom göms också i dem. Det är något av det kärnfriska och präktiga hos våra fäder, som vi möta dessa ordstäv.

Här i Tornedalen ha helt säkert en hel del av de gamla ordstäven redan upptecknats, men med all säkerhet kunna vi utgå ifrån att det endast är en liten bråkdel av vår bygds ordstävsskatt. Det vore en rolig och tacksam uppgift för oss att var och en i sin bygd göra uppteckningar av sådana gamla ordstäv. Sänd in dem till redaktionen, som sedan publicerar en del under ovanstående rubrik och låter resten ingå i vårt blivande folkminnesarkiv! Tag gärna också med ordstäv, som Ni anser vara kända, då det kan vara av intresse att se de olika ordstävens spridningsområde och variationer! Uppteckna dem på bygdens mål och helst så noggrant som möjligt! Skriv mycket tydligt! Sänd material ni får, oavsett om det bli många ordstäv eller ej. Skriv endast på en sida av papperet!

 För att få igång upptecknandet publicera vi här utdrag ur en liten serie ordstäv, som undertecknad upptecknat och varifrån material till denna spalt efterhand även kommer att hämtas i fortsättningen.

Ei pantu meili päässä pysy, eikä kannettu vesi kaivossa.
(Övertorneå s:n)

Uni ja ruoka on makea, mutta työ on karvas kuin terva.
(Övertorneå s:n)

Olis monta hyvää hankopuuta, kuin olis toinen haara.
(Övertorneå s:n)

Jos pää pallaa, niin kyllä jalat jonnekin juttaa: "sa' ryssen och vände huvudet mot lägerelden".
(Karl Gustavs s:n)

Savu henkeä ja maitovelli surma.
(Övertorneå s:n)

 

U.H.

 
Svar        1 Kana (Höna)
              2 Kirkonkellot (Kyrkklockor)
              3 Israelinlapset (Israels barn)
              4 Vene ( Båt)   
              5 Joujut (Julen)

Tillbaka


 

Copyright: Tornedalingar i Umeå
senast uppdaterad 2012-04-27