Bokserien
 Tornedalica

Tornedalica är en serie bokutgivningar startad 1962 på initiativ av Erik Weinz, Albert Pekkari, Edvin Mäkitalo och Göran Widmark. Ragnar Lassinantti blev ordförande för arbetsgruppen som bildades. Första numret gavs ut som en hyllning till William Snell. Böckernas innehåll ska vara av hög kvalitet och ha ett kulturhistoriskt värde för Tornedalen och Nordkalotten.

 

1

1962

Flera författare

Till William Snell

En festskrift donerad av ca 500 lärare och andra vänner.

2

1963

Erik Wahlberg

Finska ortnamn i norra Sverige

 förberedande studier med introduktion till utforskningen av ortnamnen i Torne älvdal med angränsande områden

3

1965

Nils Slunga 1928-2008

Staten och den finskspråkiga befolkningen i Norrbotten

 

4

1967

Ericus Brunnius 1597-1664

Om Torneå stad och dess angränsande socknar

Översättare: Brännström, Olaus, 1919-2008

5

1967

Johan Portin 1781-1838

Beskrifning öfver Övfer Torneå Sockn Utdrag

 Kommentarer av Erik Wahlberg

6

1968

Georg Bergfors 1882-1975

Finska ordspråk, säregna uttryck och talesätt från Vittangibyarna på Tornedalsdialekt

 Medverkan av J F Halldén

7

1969

Erik Johan Grape 1858-1932

Utkast till beskrifning öfver Enontekis sokn i Torneå Lappmark

 

8

1969

Axel Forslund

Från stenkyrka till kopparkyrka

 

9

1970

Henric Dutsch

Oeconomiska anteckningar rörande norra delen af Uleborgslän, åren 1814 och 1815

 

10

1970

Walde Lorens Wanhainen 1877-1950

Liv och arbete i norrbottens finnbygder

översatt och bearbetat av William Snell

11

1970

Walde Lorens Wanhainen 1877-1950

Kansanelämää - Norrbottenin Suomealaisseuduilla

 

12

1971

Flera författare

Beredskapsminnen från övre Norrland 1939-1944

 

13

1972

William Snell 1896-1960

Kamaripirtilä

 

14

 1973

Ragnar Lassinantti

Norbottenin läänin information

 

15

1973

Olle Franzén

Naturhistorikern Lars Levi Laestadius

 

16

1973

Johan Lantto

Juntin talo ja lestadialainen heräys tärännössa

 Illustratör: Svante Snell

17

1973

Gustav J Svanberg 1901-1976

Haparanda 1910-1920 idyll och dramatik

 

18

1975

Carl Johansson

Fjällbygdens människor berättar

Anteckningar från nordöstra Norrbotten och Enontekiö

19

1975

Ragnar Lassinantti 1915-1985

Ragnar Lassinantti har ordet

Ett urval av Ragnar Lassinantis tal som en hyllning på hans 60-årsdag. Red. Erik Weinz, Albert Pekkari, Rakel Winberg, Else-Maj Lindeberg. 

20

1976

William Snell 1896-1980

Berättelser från Kamaripirtti

 

21

1976

Gustav Rosén 1876-1942

Ofotenbanan

 

22

1976

William Snell 1896-1980

Återblick

 

23

1977

Pierre Louis Moreau de Maupertuis 1698-1759

Jordens figur - uppfunnen af herrar de Maupertuis, Clairaut, Camus, Le Monnier, ledamöter af Kongl. Vetenskaps Academien i Paris, och herr abbotn Outher, correspondent af samma Academia ... / översat af Fransyskan <Anders Hellant>

24

1978

Astrid Muotka

Dödsbona- En spärr för jordbruk i Tornedalen

 

25

1978

Lars Johan Bucht 1813-1852

Länsman Buchts brev

Brev till sin hustru under fyra år i landsflykt - Redigerad av Weinz Erik

26

1978

Vainö Kataja 1867-1914

Forsfararens brud - Mikko, Ulla och Eino

 Illustrerad med teckningar av Osmo Santamäki Översättning: William Snell

27

1979

Ragnar Lassinantti 1915-1985

S'oon valehtelematon tosi

 

28

1979

Hugo Richard Sandberg 1849-1930

Hiihtourheilu suomessa

 

29

1979

Erkki Antti Juhonpieti 1814-1900

Kirjeet ja kirjoitukset: Letters and writings

 

30

1980

Erik Lundemark

Arbetsstugorna

 

31

1980

Arvi Järventaus 1883-1939

Korset och trolltrumman

 

32

1981

Sten Ove Bergström

Kronotorparna

 Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten.

33

1981

Lars Levi Laestadius 1800-1861

Uppodlingar i lappmarken

 

34

1981

Walter Ericson

Över gränserna

 

35

1982

Carl Georg Starbäck 1828-1885

Ur svenska historien - Ruotsin historiasta

 

36

1982

Samuli Paulaharju 1875-1944

På finnmarkens yttersta öar

 

37

1983

William Snell 1896-1980

Frásagnir frá Kamaripirtti

William Snell ; þýðing úr sænsku með hliðsjón af finnsku útgáfunni: Gyða Helgadóttir ; myndir: Osmo Santamäki

38

1982

Sten Wikström

Norrbotten: en studie om gränser

 Illustrerad med kartor

39

1982

Reginaud Outhier

Journal från en resa i norden år 1736-1737

Översättning från franska origal av Gunvor och Arne Nordberg

40

1983

Karl Pekkari

Tornedalens skola 150 år - fakta minnen värderingar

 

41

1985

Anders Kurt 1824-1895, Axel Solitander 1878-1944

Anders Kurt - en levnadsteckning

 Förord av Ragnar Lassinantti

42

1985

Erik Tobé 1907-2007

Fransysk visit i Tornedalen 1736-1737

Om en gradmätningsexpedition och dess nyckelpersoner

43

1986

Matti Kenttä, Albert Pekkari

Meän kieltä Kirjotuksia Tornionlaakson kielelä

 

44

1987

Flera författare

Folkbildaren och utbildaren Bengt Andersson

Festskrift till Bengt Andersson för hans gärningar som folkbildare i Norrbotten och 25 åriga arbete med Tornedalikaserien

45

1988

Erik Wahlberg

Bondeskalden Antti Keksi

 

46

1989

 

Ruotsin laki ja oikeus suomenkielisellä - Svensk lag och rätt i finskspråkig bygd

 Översättning från svenska till finska av Y. Forsman. Introduktion: Karl Pekkari Förord: Irvis J.-Scheynius

47

1989

Sakari Vapaasalo 1911-1984

Tornion murteen sanastoa suomalaisesssa kirjallisuudessa
 - Tornedalska ord i finskspråkig litteratur

 

48

1990

Georg Gripenstad

Kautokeino - Några 1852 tidsdokument

 

49

1991

Erik Tobé 1907-2007

Anders Hellandt

En krönika om sjuttonhundratalets märkligaste Tornedaling

50

1992

Markku Laukkanen

Ragnar Lassinanti Nordkalottens gudfar

 Översättning: Georg Gripenstad

51

1993

Lars Levi Laestadius 1800-1861

Loca paralella plantarum

 

52

1997

Matti Lackman

Samarbete för revolution

Kommunismens hemliga verksamhet i Tornedalen 1918-1939

53

1999

Karl Pekkari

Tradition och förnyelse - Torndedalens folkhögskola 100 år

 

54

2003

Flera författare

Finska krigsbarns livsberättelser - Att leva med uppbrott och rotlöshet

Redaktör: Terttu Häggström

55

2005

 

Ragnar Lassinanti i tal och skrift - ett urval

Red. Bengt Matti och Marita Mattsson Barsk

56

2006

Johan Lantto

Junttigården och den Laestadianska väckelsen i Tärendö

 

57

2008

Ingemar Borelius

Gångstigsbygden

om folkbildaren, folklivsskildraren samt folkhögskoleläraren Fredrik Borelius

58

2008

Kjell Lundholm

I krigets spår 1809-2009 - Tvåhundra år av norrbottnisk historia

 

59

2010

Ilmar Stöckel

Kattuvuoma under andra världkriget

 

60

2010

Kjell Lundholm

Norrbotten 200 år - ett axplock ur historien

Egna minnen och andras berättelser

61

2011

Bengt Pohjanen

Tungan mitt i munnen Kieli keskelä suuta