Litteratursidan

Länk till vad som finns i Tornedalingar i Umeås bibliotek
 

Böcker utgivna av medlemmar i Tornedalingar i Umeå

   
 
Gunvor Wirtala
Johanna, farmor och försoningen
Harjus skifte: dikter
Utgivna av Cobra marknadsföring år 1995

Göran Lauri

En Vägarbetares död

 

Tornedalicaserien

 

Lista på alla böcker som utgivits i den serien
Utdrag ur Tornedalslitteratur