William Snell 1896 - 1980

  • 1914--15 Elev vid Grans lantmannaskola, Piteå landsförsamling
  • 1923-06-04 folkskollärarexamen, Folkskoleseminariet i Luleå
  • 1923--31 folkskollärare i Erkheikki skola, Pajala
  • 1928-- 39 Studieledare och ordförande i Norrbottens distrikt av jordbrukareungdomens förbund (JUF)
  • 1930--31 bedrev teologistudier vid UU
  • 1931--1938 folkskollärare och överlärare i Pajala skoldistrikt
  • 1951-- tf folkskoleinspektör i Tornedalens inspektionsområde
  • 1958 skolinspektör i Norrbottens län
  • 1973 Fil. hedersdoktor vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet

Snell, August William, född 25 juli 1896 i Pajala, död den 24 november 1980 i Haparanda.
Föräldrar: lantbrukaren August Isaksson Snell och Matilda Charlotta Rantatalo.

Bildade 1918 tillsammans med sin bror, landets första avdelning för JUF i sin hembygd Erkheikki. JUF-verksamheten var en samlingspunkt för lokalt kulturliv och föreningen gav med början 1936 ut tidskriften Tornedalen som William medverkade i. Tidsskriften blev en betydelsefull kulturell manifestation för orten.

William var en av de relativt få tornedalingar som under den assimilatoriska språkpolitikens tid tog ställning för det finska språket och för tvåspråkigheten.

.

1966-71 arbetade William Snell med en finskspråkig psalmbok för svenska kyrkan. Han översatte helt eller delvis 217 svenska psalmer till finska och utarbetade manuskriptet till psalmboken (Ruotsin kirkon virsikirja, 1972).

Som  folkskollärare i Erkheikki började han systematiskt att intervjua äldre personer för att samla in uppgifter om hembygden. Dessa uppteckningar resulterade i hembygdsskildringen Kamaripirtilä: muisteluksia Tornion murtheela (1944) som är den första i bokform utgivna texten på tornedalsfinska, kan ses som en föregångare till senare på meänkieli publicerad skönlitteratur.

Han skrev den svenska (1938) och den finska (1947) texten till Tornedalssången. Denna betraktas som Tornedalens nationalsång och sjungs stående i officiella sammanhang.

Han upptecknade och publicerade även folksånger, ordspråk, sägner och berättelser.

William hade stor betydelse för hembygdskänslan och föreningslivet i Tornedalen och var en av de ledande krafterna inom folkbildningsarbetet där.

Vid sin pensionering fick han en festskrift* donerad av ca 500 lärare och andra vänner. Det är det första bandet i skriftserien Tornedalica* som nu har utgivits i 61 band med läsvärda böcker om händelser och personer i Tornedalen

 

* Festskrift, en bok som utges med anledning av ett jubileum, som födelsedag eller pensionering, till en förtjänt person. Den är av antologikaraktär och innehåller uppsatser, ofta av vetenskaplig karaktär, med anknytning till den person som får den. Den innehåller också en s.k. tabula gratulatoria, en förteckning av de personer som deltar i hyllningen)

* Tornedalica är en serie bokutgivningar startad 1962. Första numret gavs ut som en hyllning till William Snell. Böckernas innehåll ska vara av hög kvalitet och ha ett kulturhistoriskt värde för Tornedalen och Nordkalotten. 2010 gavs bok nummer 60 ut.

Länk till: Ur Tidskriften Tornedalen nr. 16 1969 om Erkki – Antti av William Snell

Publicerat med tillåtelse av dottern Birgitta Osterman