Birger Winsa, docent i meänkieli och författare besökte vår förening 17/3 2016. Han höll ett mycket intressant  föredrag om hjärtats språk, meänkieli och språket betydelse för vår tornedalska kultur. I bildspelet, som finns att läsa på vår hemsida under Aktiviteter, kan du se delar av de tankar han tog upp i sitt fördrag. Birgers besök var mycket uppskattat och efter föredraget tog publiken upp många frågor och det gjorde att kvällen blev sen innan han lämnade oss med ett stort rött chokladhjärta!  Att ämnet är viktigt och känsligt vet vi alla som är ”mer eller mindre”  meänkieli-talare!

Agneta Danskog