Musik på gränsen – 100 år tornedalskt musikliv
Tisdagen 2013-04-23

 

Hundra år av tornedalskt musikliv (sammandrag av artikel skriven av Sven-Ola Hietala)

Föreningen Tornedalingar i Umeå bjöd den 23 april in till musikafton i Umeå Stadskyrka. För tal och musik svarade kantorn och musikforskaren från Övertorneå Marja Mustakallio samt organisten Lisa Oscarsson.

Marja Mustakallio presenterade sin nya bok "Musik på gränsen, hundra år av tornedalskt musikliv". I boken (som grundar sig på hennes forskning om musiklivet i finska och svenska Tornedalen sedan 1700-talet)  kan man följa livet på båda sidor av gränsälven efter 1809.

Frågan hon ställde sig var; Påverkades musiken av den nya riksgränsdragningen, något som innebar en delning av en enhetlig kulturregion - eller var kulturen starkare än statspolitik?

 Med hjälp av information från kyrkböcker, bouppteckningar och gamla arkivinspelningar tecknar Marja Mustakallio en bild av hur människorna musicerade och dansade samt vilka instrument de spelade kring det förra sekelskiftet och tidigare. Reseskildringar av flera internationella vetenskapsmän, som gjorde expeditioner i Tornedalen redan under senare hälften av 1700-talet, var också en viktig kunskapskälla för henne. I mellersta Tornedalen fanns vid denna tid musicerande på samma sätt som bland herrskapet i södra Sverige och Finland. Många resande kallade platserna (t.ex. nuvarande Övertorneå) för ”civilisationens sista borgar” innan vildmarken tog vid. År 1799 var exempelvis Italienaren Giuseppe Acerbi gäst på Övertorneå prästgård. Han komponerade då klaverstycket L´adieu d´Öfver Torneå (Farväl till Övertorneå) tillägnad en av prästgårdens ”vackra och livliga” döttrar. De handskrivna noterna är väl bevarade och organisten Lisa Oscarsson framförde stycket mästerligt på det tidstypiska instrumentet cembalo.

Mycket intressant berättades, bland annat om Johan Portin, Övertorneå församlings första organist 1780 - samma år som den berömda orgeln inköptes från Tyska kyrkan i Stockholm. Portin umgicks med den tidens kända akademiker och ägde vetenskaplig och religiös litteratur på tyska, danska, finska, svenska och latin. I hans bouppteckning fanns noter av Mozart, Bach liksom enstaka av Haydns oratorier. Han var också en framstående och känd insektssamlare.  

Lisa Oscarsson sjöng och spelade "Torneälvens böljor" anpassad till en traditionell tysk sjömansmelodi, som nedtecknats av tornedalingen Östen Bucht. Även William Snells Tornedalssång spelades och ljöd vackrare än någonsin.

Hur var det då med den där frågan om gränsen som klöv kulturen? Musiklivet på båda sidor av gränsälven har funnit styrka och näring i sin fortsatta utveckling i ett livligt gränsöverskridande umgänge och ett i många avseenden gemensamt kulturellt utbud. Kulturen lät sig inte kuvas av staternas maktpolitik.

 

Bildtext: Ordförande Kerstin Andersson prisar Marja Mustakallio och Lisa Oscarsson