2012-03-22 Föreläsning om
William Snell
av dottern Birgitta Osterman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett foto taget c:a 1940 med svenska soldater.
Birgitta sitter i famnen på en okänd soldat.


Birgitta Osterman berättade om sin far kulturpersonligheten och skolinspektör Willian Snell. Fotot i bakgrunden är en målning av Charles Portin

Detta blev en kväll med gott kaffe, tråkiga nyheter och en lång berättelse om både tornedalsk historia och en beundransvärd man som var med och skapade den.

Minervagymnasiets aula var till brädden fylld av intresserade lyssnare, drygt 50 personer. Ordföranden Kerstin Andersson inledde med att berätta att föreningens äldste medlem, Ragnar Pekkari, från Vittangi ursprungligen - tyvärr lämnat oss. Ragnar, som var en av föreningens tidigare ordföranden, blev 92 år gammal. Han gick bort den 22 februari 2012.  Arendt Hanno och Birgitta Osterman höll varsitt kort minnestal om honom.

Sven-Ola Hietala presenterade sedan kvällens föreläsare Birgitta Osterman. Hon tog plats vid podiet och tog oss sedan med på en lång historisk resa där hon berättade om hur skolväsendet i tornedalen vuxit fram, om inställningen till språket och om hennes fars gärning - skolinspektör William Snell. Hennes föredrag illustrerades med foton och andra bilder.

Programrådet gjorde ett heroiskt arbete med att förse deltagarna med kaffe och fikabröd.

Mötet avslutades traditionellt och just ikväll synnerligen lämpligt med Tornedalssången skriven av William Snell.

Klicka på bilderna nedan för att se dem i större format.

Vid "pennan" Anders Kohkoinen


 

 Alla foton är tagna av Arent Hanno
En mycket intresserad åhörarskara