Medlemsträff på DAUM 2011-04-14


Staffan Lundmark

DAUM är alltså Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå som ligger på Teg dit vi styrde stegen för ett studiebesök denna aprilkväll.

Där tog forskningsarkivarierna Staffan Lundmark och Harriet Kuoppa emot oss. Staffan berättade om Institutet för språk och folkminnens historia med särskild fokus på avdelningen DAUM i Umeå.

Harriet Kuoppa, vars ansvarsområde är meänkieli  berättade om sitt arbete och gav exempel på olika varieteter av språket.

Tack för ett mycket intressant besök som gav mig en lite hissnande känsla i maggropen! Här finns så mycket intressant att söka, finna och lära sig. En riktig skattgömma!

-Anders Kohkoinen


Harriet Kuoppa

Från http://www.foark.umu.se/arkivguide/daum.htm
Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) ingår i den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Arkivet har till uppgift att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och ge ut material om dialekter, folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn i Norrbottens och Västerbottens län. DAUM ger ut skrifter i sju skriftserier: Dialekter, Namn, Folkminnen och folkliv, Meddelanden, Växtnamn, Musikliv samt Övre Norrlands ortnamn. Arkivet ger också ut informationsbladet DAUM-KATTA som kan erhållas gratis.

DAUM:s personal står gärna till tjänst och hjälper besökare att hitta rätt i samlingarna, som till största delen består av inspelningar och uppteckningar på svenska, samiska, meänkieli och finska. Arkivet tar även emot förfrågningar per brev, fax, telefon eller e-post. Arkivets referensbibliotek består av en stor samling böcker, tidskrifter och särtryck om språk och kulturhistoria. DAUMS:s samlingar täcker vitt skilda ämnesområden och besökarna representerar ett brett erfarenhetsfält. På så vis tillförs arkivet ständigt nya frågeställningar, infallsvinklar, kommentarer och kompletteringar. Bland arkivets besökare märks hembygdsforskare, språkintresserade, släktforskare, besökare med anknytning till universitetsvärlden, musikintresserade på jakt efter låtar, visor och jojk. På arkivets hemsida kan man bl.a. göra sökningar i registret över arkivets samlingar.


DAUM, Länsmansvägen 5, Umeå