Medlemsmöte 2011-03-01
 

Föreningen Tornedalingar i Umeå höll den 1 mars medlemsmöte på Universitetsklubben, Aula Nordica. Kvällen inleddes med en kaffestund med gott bröd och samtal kring borden samt lotteriförsäljning.

Ordföranden Arent Hanno hälsade därefter ett drygt 30-tal medlemmar välkomna till kvällens möte. Särskilt välkomnades kvällens gäst, författaren och textilkonstnären Henny Utsi Åhlin, Eksjö. Hon har sina rötter i Mertajärvi vid Karesuando

Henny Utsi Åhlin berättade mycket intressant och gav levande berättelser om människornas liv och villkor under kriget på Nordkalotten.. Det gjorde hon med utgångspunkt från sina två böcker "Nordkalotten brinner" (2006) och "Krigets vindar över Nordkalotten" ( 2009). För den intresserade ger böckerna en god inblick om livet för människorna i Tornedalen under krigsperioden.

Efter Henny Utsi Åhlins berättelser följde många intressanta inlägg från åhörarna som dels hade frågor att ställa men som även gav egna minnen från krigsperioden.

Ordföranden Arent Hanno framförde med en bok om Umeå ett stort tack till kvällens gästföreläsare för en intressant och trevlig kväll, liksom till programkommitténs Gunvor Wirtala och Berit Lovén för ett trevligt arrangemang.

Vid pennan: Hans Allergren


Henny Utsi Åhlin

Copyright: tornedalingariumea
senast uppdaterad 2016-07-17