Medlemsmöte 2011-02-09
 

Den 9 februari genomförde vi en träff på Öbacka kvartersgård.

Kvällen började med en kaffestund med gott bröd och samtal kring borden samt lotteriförsäljning.

Ordföranden Arent Hanno hälsade därefter ett drygt 20-tal medlemmar välkomna till kvällens möte. Särskilt välkomnades kvällens gäst, Vanja Edlund som presenterade den bok hon skrivit till sina barnbarn. Hon vill med detta föra fram hur enkelt och värdefullt det kan vara att börja med skrivandet samt berättar om sin barndom i Tornedalen och hur hon sedermera kom till Umeå för att studera till sjuksköterska.

Det blev en mycket intressant kväll och förhoppningsvis var det någon som kanske nappade på att dokumentera sin barndom och uppväxt.

Det framfördes även andra sätt att exempelvis genom fotomontage göra en historia tillgänglig för andra.

Arent tackade för en trevlig kväll med blommor till Vanja och programkommitténs Maj-Lis Karlsson och Gunvor Wirtala.Vanja Edlund

 

 

 

 

 

Copyright: A&A Kohkoinen
senast uppdaterad 2016-07-17