Medlemsträff 18 februari 2008

Medlemsträffen i föreningen, som hölls på Öbacka i Umeå, lockade 44  medlemmar. Kvällens aktivitet utgjordes av en mycket intressant presentation av konstverken längs Konstvägen Sju älvar – vägen från Holmsund till Dorotea.

Presentationen gjordes av Ivar Tornéus, numera ”friherre”, tidigare lektor vid institutionen för Konstvetenskap, Umeå universitet. På ett mycket engagerande sätt presenterades de tolv konstverken längs Konstvägen. 

Gå gärna in på länken - www.konstvagen.se där Du kan studera dem.

Ivar Tornéus avtackades av ordföranden Arent Hanno med present och blommor samt med en stor applåd från oss intresserade åhörare.

Medlemsmötet avslutades med landgång och kaffe samt lotteridragning.

Sammanfattningsvis en välbesökt och trevlig kväll.

Ett stort tack till festkommittén – Gunborg Söderberg, Kerstin Gustavsson och Helge Pesonen.

Hans Allergren