Tornedalningar på museibesök
Håkan som reseledare

På kulturnattas dag åkte en grupp tornedalningar på vårutflykt.

Första anhalten blev Nordmalings kyrka och det gamla gravkapellet som gjorts om till museum. K-G Wilhelmsson berättade om medeltidskyrkan och dess historia. Sista ombyggnationen gjordes så sent som 1970. Det nya och färggranna korfönstret bröt av mot den gamla och mer dämpade färgtonen på interiören i kyrkan.

I museet fanns föremål från medeltid till nutid, bl.a ett oblatjärn som använts vid Härnösands prästgård vid oblattillverkning.

Intressanta åhörare på kykomuseet

I skolsalen, intresset var stort

Resan fortsatte till Rundviks skolmuseum som iordningställts av f.d. rektorn Håkan Pettersson. För fyra år sedan invigdes museet och blev tillgängligt för allmänheten. Skolsalen med sina gamla skolbänkar och skolmaterial gav en autentisk känsla av en förgången skoltid. Med en önskan från Vilbert Anttu avslutades besöket med att han läste upp den ”mesta” morgonpsalmen – ”Din klara sol går åter upp”!


Håkan Pettersson berättar
om museets tillkomst

Titt i album. ja,vem är det?

Ordningsman skall
hitta rätt plansch

Vi kollade även in på masonitfabriken. En dåtid där också med gamla bruksföremål, som fat, skålar, kakelplattor m.m. och även en båt gjord av masonit.

 

Mat på Levar Hotell

Grillbuffén på Levar hotell blev ett bra avslut på dagen. Den goda maten och allt vi upplevt gjorde oss glada till sinnet och uppsluppna.

Styrelsen och festkommittén genom Gunborg och  Håkan önskar alla en härlig sommar. Väl mött till höstens surströmmingsfest i Floda.

 


Träff i det gröna på skolgården.

 

Gunborg Söderberg